امین شریفیان مطلق

مدیر روابط عمومی

امین شریفیان مطلق طراح صحنه سینما و تئاتر ، بازیگردان ، انتخاب بازیگر و کارشناس شبکه های اجتماعی

 

  • Email: info@episodefilm.com