تدوین فیلم کوتاه

تدوین فیلم کوتاه

تدوین فیلم کوتاه فیلم کوتاه زاده ی اولیه ی سینماست . سینما با فیلم کوتاه زاده شد . برادران لومیر نخستین فیلم هایشان را در ۲۸ دسامبر سال ۱۸۹۵ در گران کافه ی پاریس به نمایش عمومی در آوردند . در واقع فیلم های لومیرها رویایی بود که عینیت می یافت ، خوابی که تعبیر …

تدوین فیلم کوتاه ادامۀ مطلب »