انتخاب بازیگر

ملاحظات انتخاب بازیگر

ملاحظات انتخاب بازیگر

021-22888242 0912-7796916 انتخاب بازیگر بخش دوم نکات مهم در رابطه با ملاحظات انتخاب بازیگر آیا بازیگر برای این نقش مناسب است ؟ در واقع در اولین آزمون از خود میپرسید آیا این شخص را _ گیرم حتی متفاوت از آنی باشد که تصور می کردید _ می بینید؟ بعضی از این قضاوت ها ذهنی اند …

ملاحظات انتخاب بازیگر ادامه »

انتخاب بازیگر

انتخاب بازیگر

021-22888242 0912-7796916 انتخاب بازیگر در فیلم   کلورمن مینویسد به دانش جویان توصیه کرده : فیلمنامه خوب که انتخاب کنید ، بازیگران خوب که انتخاب کنید  کارگردان خوبی خواهید بود . او خاطر نشان میکند که در هر مضحکه ای حقیقتی وجود دارد .  میلوش فورمن اغلب متذکر شده که انتخاب بازیگر هشتاد درصد از …

انتخاب بازیگر ادامه »