سینمای تاجیکستان

سینمای تاجیکستان

021-22888242 0912-7796916 سینمای تاجیکستان https://episodefilm.com/wp-content/uploads/Fin_1.webm آشنایی با سینمای تاجیکستان   تاجیک – کینو ( بعدها تاجیک فیلم ) در سال ۱۹۳۰ تاسیس شد و تا پیش از دهه ی ۱۹۸۰ تعداد اندکی فیلم تولید کرد  ( از جمله مهاجر ، ۱۹۳۴ ، ار کامیل یارماتف ، و سلسه فیلم هایی از اسطوره ی ایرانی رستم …

سینمای تاجیکستان ادامه مطلب »