تهیه کننده

تهیه کننده

وظایف تهیه کننده چیست و در اصطلاح تهیه کننده به چه کسی گفته می شود؟ مهمترین تفکری که یک تهیه کننده باید داشته باشد این است که هر کمکی انجام دهد تا فیلم به بهترین کیفیت هنری برسد . او کسی است که می تواند حمایت و تشویق لازم را که هر کارگردان برای تحمل …

تهیه کننده ادامه »