دانلود نمایشنامه صوتی لیرشاه

دانلود نمایشنامه صوتی لیرشاه

نمایشنامه صوتی لیرشاه لیرشاه را یکی از بزرگ‌ترین و ارزنده‌ترین تراژدی‌هایی که ویلیام شکسپیر نوشته‌است می‌دانند، که به احتمال زیاد در سال ۱۶۰۵ (میلادی) به دست او نوشته شده‌است. شاه لیر سه دختر دارد بنام‌های گونریل، ریگان و کوردلیا. همانند اسطوره فریدون که پسران بزرگش سلم و تور بد هستند و ایرج پسر کوچک او …

دانلود نمایشنامه صوتی لیرشاه ادامۀ مطلب »