اصطلاحات سینمایی و نمایشی

اصطلاحات سینمایی و نمایشی

اصطلاحات سینمایی و نمایشی _ ابزورد : پوچ گرا _ آکتور : بازیگر مرد _ آکتورس : بازیگر زن _ آنتاگونیست : ضد قهرمان _ آمفی تئاتر : تالار ، محوطه ی وسیع و گرد _ آرتیست : هنرمند _ آوانگارد : پیشرو _ آوان سن : قسمت جلوی صحنه ، پروسینیوم _ اکشن ( اکسیون …

اصطلاحات سینمایی و نمایشی ادامۀ مطلب »