فیلمسازی مستند

فیلمسازی مستند

021-22888242 0912-7796916    فیلمسازی مستند  در این بخش با زبان ساده میخواهیم بگوییم که همه فیلم ها مستند هستند (به غیر از فیلمهایی که با استفاده از رایانه و جلوه های رایانه ای ساخته میشوند) چون همه فیلمها واقعیاتی را که جلو دوربین اتفاق می افتد ضبط میکنند.اما فرقی که فیلم مستند (یا آن چیزی …

فیلمسازی مستند ادامۀ مطلب »