سینمای آمریکای لاتین

سینمای آمریکای لاتین

021-22888242 0912-7796916 سینمای آمریکای لاتین از نظر تاریخی صنایع فیلم آمریکای لاتین سراپا در سلطه ی تولید و پخش کنندگان مستقر در ایالات متحد بوده است .  مثلا در ۱۹۸۴ شرکت های آمرکایی بیشترین سهم از بازار سینمای آمریکای لاتین را در اختیار داشتند .  به استثنا کوبا که بازار بسته ای داشت . و …

سینمای آمریکای لاتین ادامۀ مطلب »