سینمای چین

سینمای چین

021-22888242 0912-7796916 سینمای چین https://episodefilm.com/wp-content/uploads/Fin_1.webm تصاویر متحرک همزمان با غرب و توسط بازگان های اروپایی و آمریکایی به چین آمد و چینی بالافاصله آن ها را پسندیدند  و نام یینگ شه یا نمایش سایه بر آن نهادند . سر و کله ی نخستین فیلم های چینی در سال ۱۹۰۵ پیدا شد و تا سال ۱۹۱۰ …

سینمای چین ادامۀ مطلب »