سینمای استونی

سینمای استونی

021-22888242 0912-7796916 سینمای استونی https://episodefilm.com/wp-content/uploads/Fin_1.webm استودیوی تالیفیلم در استونی به طور متوسط سالانه پنج فیلم تولید می کرد  که اکثرا تابع فرهنگ نوردیک بودند تا شوروی . ( استونیایی ها از نظر فرهنگی و زبانشناسی به فین ها نزدیک ترند  تا به روس یا همسایگان خود در بالتیک ) مصلا آثار کالیو کی ایسک ( …

سینمای استونی ادامۀ مطلب »