سینمای تایوان

سینمای تایوان

021-22888242 0912-7796916 سینمای تایوان https://episodefilm.com/wp-content/uploads/Fin_1.webm با سینمای تایوان بیشتر آشنا شوید   با آن که جمعیت ملت جزیره نشین تایوان چهاربرار هنگ کنک است  صنعت فیلم آن سراپا مقلد هنگ کنگ بوده است و تا چندی پیش در سلطه ی آن قرار داشت .  در دهه ی ۱۹۶۰ موسسه ی دولتی سنترال موشن پیکچرز کرپوریشن …

سینمای تایوان ادامۀ مطلب »