سینمای ترکمنستان

سینمای ترکمنستان

021-22888242 0912-7796916 سینمای ترکمنستان https://episodefilm.com/wp-content/uploads/Fin_1.webm سینمای ترکمنستان که با تاسیس ترکن فیلم در سال ۱۹۶۱ نهادینه شد ابتدا در ۱۹۲۶ در عشق آباد پایتخت کشور آغاز شد .  در میان نخستین فیلم هایی که در آن جا ساخته شد تشنگی های زمین در سال ۱۹۳۰ از یولی رایزمنی یک مستند سینمایی  در مورد احداث یک …

سینمای ترکمنستان ادامۀ مطلب »