سینمای ترکمنستان
۲۳ بهمن

سینمای ترکمنستان

سینمای ترکمنستان که با تاسیس ترکن فیلم در سال ۱۹۶۱ نهادینه شد ابتدا در ۱۹۲۶ در عشق آباد پایتخت کشور آغاز شد . در میان نخستین فیلم هایی که در آن جا ساخته شد تشنگی های زمین در سال ۱۹۳۰ از یولی رایزمنی یک مستند سینمایی در مورد احداث یک کانال در دل بیابان برای […]