عکاسی خبری

عکاسی خبری

021-22888242 0912-7796916 عکاسی خبری https://episodefilm.com/wp-content/uploads/Fin_1.webm عکاسی خبری عکاسی دارای پیشینه‌ای طولانی و پیچیده در روزنامه نگاری است  عکاسی علی رغم حضور بسیار پررنگ خود در مطبوعات هفتگی در قرن گذشته به ندرت  در محیط هایی پذیرفته شده است   که در آنها روزنامه‌نگاری مورد بحث قرار  میگیرد  و یا  تدریس می شود.   هرگاه نیازی میان خبرسانی و …

عکاسی خبری ادامۀ مطلب »