درس هایی از سینما

درس هایی از سینما

021-22888242 0912-7796916 درس هایی از سینما https://episodefilm.com/wp-content/uploads/Fin_1.webm درس هایی از سینما ۱) فیلمنامه چیست؟ فیلمنامه داستانی است که با تصویر گفته می شود .  مانند هر داستانی شامل شخصیت ها و ماجرایی است که شخصیت های داستان در آن درگیر می شوند .  ما در رمان و نمایشنامه هم داستان داریم ، اما تفاوت فیلمنامه …

درس هایی از سینما ادامۀ مطلب »