اصول کارگردانی

اصول کارگردانی

021-22888242 0912-7796916 اصول کارگردانی کار با بازیگران هیچکاک گفته است که اگر مدیر یک مدرسه فیلم بود اجازه نمی داد تا دو سال اول دانشجویان به دوربین نزدیک شوند  در دنیای امروز چنین مدرسه ای خیلی زود از دانشجو خالی می‌شود. دوربین تاییدی است  بر اینکه آن شخص حقیقتا کاری در سینما انجام میدهد.اما در …

اصول کارگردانی ادامۀ مطلب »