ادبیات داستانی در ایران

ادبیات داستانی در ایران

ادبیات داستانی در ایران ادبیات کلاسیک ایران منظومه های داستانی زیادی مانند ” لیلی و مجنون” ” خسرو و شیرین ” اسکندر نامه ” و … وجود دارند که همه ی این داستان ها اغلب تعلیمی هستند و رنگ و بوی عرفانی دارند ، به عبارتی این منظومه ها دارای ویژگی های خاص داستان به …

ادبیات داستانی در ایران ادامۀ مطلب »