نما ، شات ، پلان چیست

نما ، شات ، پلان چیست

021-22888242 0912-7796916 نما ، شات ، پلان چیست https://episodefilm.com/wp-content/uploads/Fin_1.webm نما ، شات ، پلان چیست؟ (بخش اول) نما ، شات ، پلان ( Shot ) نما ، کوچک ترین جزء فیلم است و برابر است با ، هر بخش از فیلم که در آن ، دوربین بدون خاموش شدن ،  یک برداشت مستمر داشته است. …

نما ، شات ، پلان چیست ادامۀ مطلب »