آموزش عکاسی

آموزش عکاسی بخش اول

021-22888242 0912-7796916 آموزش عکاسی بخش اول هیستوگرام ( Histogram )   یکی از امکانات بسیار مهم و پر کاربرد در عکاسی دیجیتال که به جرات می توان به عنوان یکی از گام های بسزا  در زمینه نورسنجی و تحلیل بصری نور و رنگ در عکس از آن یاد کرد ، هیستوگرام ها هستند . هیستوگرام ها در تمامی …

آموزش عکاسی بخش اول ادامۀ مطلب »