تهیه کننده

تهیه کننده

021-22888242 0912-7796916 تهیه کننده https://episodefilm.com/wp-content/uploads/Fin_1.webm وظایف تهیه کننده چیست و در اصطلاح تهیه کننده به چه کسی گفته می شود؟ مهمترین تفکری که یک تهیه کننده باید داشته باشد این است که هر کمکی انجام دهد تا فیلم به بهترین کیفیت هنری برسد .  او کسی است که می تواند حمایت و تشویق لازم را …

تهیه کننده ادامۀ مطلب »