پخش رایگان تیزرهای تبلیغاتی
۳۰ تیر

پخش رایگان تیزرهای تبلیغاتی

پخش رایگان تیزرهای تبلیغاتی تمدید سال ۹۷ پخش رایگان تیزرهای تبلیغاتی از شبکه های مختلف صدا و سیما طرح حمایت از کار و خدمات ایرانی مدارک لازم جهت ارسال: ۱- روزنامه رسمی ۲- اساس نامه شرکت ۳- ثبت نام تجاری (برگه ی ثبت برند) ۴- پروانه بهره برداری ۵- تعداد کارکنان تایید شده توسط تامین […]