نما ، شات ، پلان چیست

نما ، شات ، پلان چیست

نما ، شات ، پلان چیست؟ (بخش اول) نما ، شات ، پلان ( Shot ) نما ، کوچک ترین جزء فیلم است و برابر است با ، هر بخش از فیلم که در آن ، دوربین بدون خاموش شدن ، یک برداشت مستمر داشته است. نما را نمی توان دقیقا برابر با برداشت دانست …

نما ، شات ، پلان چیست ادامه »