ملاحظات انتخاب بازیگر

ملاحظات انتخاب بازیگر

021-22888242 0912-7796916 انتخاب بازیگر بخش دوم نکات مهم در رابطه با ملاحظات انتخاب بازیگر آیا بازیگر برای این نقش مناسب است ؟ در واقع در اولین آزمون از خود میپرسید آیا این شخص را _ گیرم حتی متفاوت از آنی باشد که تصور می کردید _ می بینید؟ بعضی از این قضاوت ها ذهنی اند …

ملاحظات انتخاب بازیگر ادامۀ مطلب »