پریست افتر افکت advanced shadow

پریست افتر افکت advanced shadow

پریست افتر افکت advanced shadow https://s3.envato.com/h264-video-previews/d16cea3f-dc37-48f2-adcf-8f4c69779c2c/21222364.mp4   ورود به کانال جهت دانلود پروژه ها   پریست افتر افکت advanced shadow یک پریست برای اجرای سایه برروی المان ها و نوشته هاست. در این پریست با استفاده از افکت سایه برروی نوشته ها و المان ها براحتی می توانید میزان سایه ها را تنظیم کنید. قابلیت …

پریست افتر افکت advanced shadow ادامۀ مطلب »