اپیزود فیلم

اهمیت مسئله یابی در تئاتر ایران

اهمیت مسئله یابی در تئاتر ایران کارشناسان از جمله مهمترین معضلات عرصه تئاتر کشور را نبود فضای منصفانه و کم توجهی به فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در این عرصه می دانند.به اعتقاد کارشناسان پرداختن به ” نقد ” و” پژوهش” دو محور اساسی و مهم درعرصه فعالیت های تئاتری کشور است که برای پیشرفت دراین …

اهمیت مسئله یابی در تئاتر ایران ادامه »