انیمیشن

انیمیشن

امروزه انیمیشن در دنیا طرفدران و هواداران بسیار زیادی دارد و یکی از صنعت های مهم درآمدزا می باشد که برای صدها هزارنفر در دنیا ایجاد اشتغال نموده است .