اصول کارگردانی

کار با بازیگران

هیچکاک گفته است که اگر مدیر یک مدرسه فیلم بود اجازه نمی داد تا دو سال اول دانشجویان به دوربین نزدیک شوند

 در دنیای امروز چنین مدرسه ای خیلی زود از دانشجو خالی می‌شود. دوربین تاییدی است 

بر اینکه آن شخص حقیقتا کاری در سینما انجام میدهد.اما در بیشتر مواقع ، برای بسیاری از کارگردان های جدید ،

 دوربین و فنون وابسته به آن مانعی می‌شود و آنچه در این مقاله بدان خواهیم پرداخت: راهبری بازیگر.

در اینجا توجه بدین مورد احتمال آن آموزنده است که شمار مدیران فیلمبرداری که کارگردانی هم کرده باشند 

بسیار کمتر است تا بازیگرانی که کارگردانی کرده اند_جان کاساویتس ، رابرت ردفورد ، وارن بیتی ، رابرت دنیرو ، 

جودی فاستر ، شان پن ، مل گیبسون و کلینت ایستود مشتی از خروار اند. بازیگران جدا از آنکه در حرفه بازیگری شناخت های تجربی دارند

 در”ملغمه”ی داستان گویی نمایشی نیز دست و پا زده اند و احکام نمایشی را پذیرفتند.

راهبری بازیگران تجربی ترین جنبه حرفه‌ای کارگردانی فیلم است. نیست که با دیدن فیلم یاد بگیرید. 

چیزی نیست که در یک واحد فشرده دانشگاهی اموزش داده شود.

 من اما هرگز به من یا بقیه هیئت علمی دانشگاه کلمبیا ثابت نشده که دانشجویان بعد از ۱۴ هفته یا حتی بیشتر آنها بعد از دوسال بتوانند 

بازیگران را راهبری کنند. بحث ما درباره کارگردانی جدی است یعنی گرفتن بازیهای که نه تنها باورپذیر بلکه جذاب نیز باشد. 

وبیشتر بازیگرانی که آموزش رسمی دیده اند تفهیم شده که انتظار هیچ کمکی از اکثر کارگردان‌های فیلم نداشته باشند. 

معنی اش این نیست که نمی توانید آنها را غافلگیر کنید و در حقیقت این وظیفه حرفه‌ای شماست که این حیطه مهم را یاد بگیرید

 کمک به خلق زندگی از یک صفحه متن. برخی چیزها می‌توانند روند به شما کمک کنند، کمک کنند

 تا در حینی که آموزش عملی فیلمسازی خود را شروع می‌کنید کم کم به روش هوشمندانه و تعاملی بازیگران را نیز آغاز کنید

 به همین دلیل امروزه اکثر کارگردان های فیلم دوره آموزش راهبری بازیگران را در همین مرحله می‌گذارنند.

اصول کارگردانی

اصول کارگردانی

می توانید با مطالعه بازیگری و فهم ماهیت آن در پیشرفت این روند کمک کنید و گام های بلندی به سوی شناخت و اعتماد به نفس بردارید ،

 دلیل برای اینکه به راستی کار با بازیگران را یاد بگیرید برای آنکه درگیر این ارتباط ظریف شوید قویا پیشنهاد می‌کنیم کارگردانی تئاتر بکنید.

 یک نمایش تک برده معاصر انتخاب کنید که چهار بازیگر بیشتر نداشته باشد نشستن در کلاسهای تمرین صحنه نیز مفید است.

 اینها کلاس هایی هستند که در آن بازیگران یک صحنه را نمایش می دهد و سپس معلم حرفه ای بازیگری به نقد و بررسی آن می‌پردازد. 

این راهی بسیار مطمئن برای نزدیک شدن به این روند است.

سال‌ها پیش به مطالعه بازیگری پرداختم و از آن خوشم نیامد_ کما اینکه شما هم اگر به مطالعه بازیگری بپردازید احتمالا خوشتان نخواهد آمد. 

اما وقتی مجبور شدم بازی کنم یکی از هنر بازیگری به دست آوردم یا خود کارگردانی نمی‌توانستم کسب کنم. 

من دانشی تجربی به دست آوردم که باعث شد به درکی فطری از ترس ها و ضعف های بازیگران برسم. راه اندازی و آماده سازی را هم کمی تجربه کردم. 

از من خواسته شده بود یک صحنه صامت اجرا کنم_ خودم تنها کاری معنادار انجام دهم. من هم یک صحنه خداحافظی را انتخاب کردم 

با دوستی که مرده بود برای آخرین بار وداع میکردم.

اصول کارگردانی

روز اجرا تختخوابی آماده کردم روی قرار دادن عکس مدل طاسی را که از مجله برده بودم گذاشتم

 و ملحفه ای روی عکس و بالش ها کشیدم. پشت در استودیو در راهرو قدم میزدم بلکه به احساس مناسب چنین موقعیتی برسم،

 اما جز کمروئی حس دیگری نداشتم. دلم می‌خواست هر جا باشم غیر از آنجا. آن داخل ۱۲ دانشجو و یک معلم جدی منتظر بودند.

 درب را باز کردم و به تخت خواب نزدیک شدم. هیچ. پای تخت خوابی که روی آن فقط چند بالش در زیر یک ملافه بود ایستادم.

باز هم هیچ. آنگاه اقدام بازیگری هم خداحافظی کردند را با برداشتن ملافه با نگاه کردن انجام دادم. آنجا فقط عکس آن مدل طاس بود. 

با این همه اندوه از اعماق درون من جوشید و سر کشید ظاهراً به همان قدرتی که وقتی دوستم واقعا مرده بود اشکم داشت در می آمد 

و من برای ممانعت از آن باید مبارزه می‌کردم. رمز موفقیت این اجرا اینها بودند: شرایطی که ایجاد کرده بودم ، 

مناسبات نمایشی ، خواست من ، و اقدام من . اینها بر آن اساس منجر شدند. آن را بازی نکردم.

اصول کارگردانی

اصول کارگردانی

بازیگران به روش‌های متفاوتی کار می‌کنند وظیفه شما به عنوان کارگردان این است که خود را با شیوه ای که در آنها به کار میبرند هماهنگ کنید. 

ولی مکتب بازیگری هرچه هست مطمئن شوید بازیگر ماهیت موقعیت را می فهمید، مناسبات نمایشی را درک می کنید ،

 می‌دانید خواسته شخصیت چیست و آن چیزی که شخصیت برای رسیدن به آن عمل میکند چیست ، آیا بنیان استواری هست

 که بتوان صحنه را بر آن بنا نهاد؟ این موارد به هنگام فیلمبرداری حادتر هم میشوند، زیرا بی‌شک و وقایع را خارج از ترتیب زمانی فیلمبرداری خواهید کرد، 

اینجاست که امکان دارد چیزهایی که برای بازیگر مشخص بودند در شلوغ پلوغی فیلمبرداری فراموش یا کمرنگ شوند.

ارتباط از طریق واتس اپ
ارسال