انتخاب بازیگر در فیلم

 

کلورمن مینویسد به دانش جویان توصیه کرده : فیلمنامه خوب که انتخاب کنید ، بازیگران خوب که انتخاب کنید

 کارگردان خوبی خواهید بود . او خاطر نشان میکند که در هر مضحکه ای حقیقتی وجود دارد . 

میلوش فورمن اغلب متذکر شده که انتخاب بازیگر هشتاد درصد از کار کارگردان که باشد ، فوق العاده مهم است . چه گونه به آن بپردازیم؟

از کازان پرسیدم چه گونه بازی گر انتخاب می کند ، جواب داد : چند روزی آن ها را به مونتاک می برم .

 هر چند در کنار اقیانوس خانه ای ساحلی داشت ، ولی فهمیدم که منظور او از مونتاک یعنی هر جا که او و یک بازیگر راحت کنند

 و کازان بفهمد آن بازی گر انتخاب درستی برای آن نقش هست یا نه . 

کازان عقیده داشت شخصیت ها حتما در گوشه ای از درون همه ی بازی گران ، جز تعداد معدودی ، هستند .

 داستانی برایم تعریف کرد از زمانی که برای شرق بهشت(۱۹۵۵) انتخاب بازیگر میکرده .

استودیو قصد داشت بازی گر جوانی به نام جیمز دین را تحمل کند ، اما کازان را جذب نکرد . 

روزی کازان از استودیو که بیرون آمد ، دین را بیرون استودیو دید روی موتور سیکلت نشسته . 

دین از کازان پرسید می آید با او دوری بزند . کازان با این که از موتور سیکلت می ترسید ، قبول کرد .

 کازان ، این کارگردان کارکشته ، از این فرصت ، این “مونتاک”استفاده نمود و مغز دین را به کار گرفت . 

کمی بعد که جلوی استودیو ترمز کردند ، کازان می دانست بازیگر مناسب را پیدا کرده است . 

او صحبت را به پرس و جو از ارتباط دین با پدرش کشاند و متوجه شد که به ارتباط کسی که باید در فیلم تصویر شود بسیار شبیه است .

انتخاب بازیگر

زمانی به میلوش فورمن متذکر شدم که فلان بازیگر در آخرین فیلم او بازی فوق العاده ای داشته . 

فورمن به سویم برگشت و زیر لب گفت : فلانی (بازیگر)،همان فلانی (شخصیت)است . 

هر دو کارگردان در انتخاب بازیگر کارهای درخشانی داشته اند ، ولی خودمان را گول نزنیم . 

از نظر کار با بازیگر ، کار آن ها به این جا ختم نمی شود ، کار شما هم همین طور .

 

اوصاف شخصیت

 

یکی از اولین جاهایی که خط و ربط یابی ما نتیجه می دهد در روند انتخاب بازیگر است . 

بدون این کندوکاو اولیه سرگشته خواهیم شد . با این که فیلم ها در زمان حال بازگو می شوند ، شخصیت ها از گذشته می آیند . 

شخصیت همان گذشته است . گذشته یعنی هر آن چیزی که شخصیت های شما را ساخته : 

خانواده ، پیشینه ی اجتماعی / اقتصادی ، و از این دست . سر نخ های شخصیت در فیلم نامه مستتر اند ،

 آن ها را باید کشف کنید تا بتوانید با بازی گران هوش مندانه کار کنید .

کازان از من خواست در انتخاب بازیگر برای یک فیلم در یونان به او کمک کنم _ فیلمی که رگز ساخته نشد _

 اما این کار بزای من بسیار آموزنده بود . او و من در اتاق هتل او در آتن می نشستیم و فیلمنامه را مرور می کردیم . 

حداقل پنجاه شخصیت مهم داشت . برداشت های خود را از اینکه چی و کی به دردمان می خورد با هم در میان گذاشتیم . 

روش ثابتی برای این کار وجود ندارد . می توانید با یک تیپ فیزیکی یا یک تاریخچه ی روانشناختی شروع کنید _

 یعنی با چیزی که شیرازه ی آن شخصیت را می سازد . فرقی ندارد . اما به محض اینکه کارگردان به چیزی فکر می کند 

یا آن را با دیگری درمیان می گذارد ، یک ایده سر بر می زند_یعنی هسته ی مرکزی آن چیزی که بازیگر ایفاگر آن نقش باید داشته باشد .

مطالب بیشتر:   اصول کارگردانی      فیلمنامه      ساخت فیلم

انتخاب بازیگر

بنابراین شگرد انتخاب بازیگر این است

آیا بازیگر مورد نظر هسته ی اصلی آن شخصیت را مجسم می کند ؟ 

دست کم ، باید بتواند با آن شخصیت نسبتی پیدا کند یا هسته ی اصلی آن شخصیت را درک کند . 

در بسیاری مواقع ، اگر بازیگر بسیار خوبی باشد ، همین از کافی هم کافی تر است . شرایط بدنی ساده است ،

 اما نباید اسیر تجسم اولیه خویش بمانیم ، مگر اینکه آن ویژگی از نکات مهم طرح داستان باشد . 

احتمال دارد نخست مردی کوتاه قد را تجسم خود در نظر گرفته باشیم ، اما در مرحله ی عمل ، 

بازیگر بلند قد ذهنیت ما را تغییر دهد . مقولات دیگر دشوار تر اند _ گنگ تر اند . 

بنابر این بیایید گام به گام یک روند انتخاب بازیگر را آغاز کنیم . هر کاری که کارگردان انجام می دهد ، 

اگر گام به گام صورت گیرد ، آسان تر ، شفاف تر و دقیق تر خواهد بود .

ارتباط از طریق واتس اپ
ارسال