تدوین سریال
26 فوریه

تدوین سریال

تدوین سریال

مجموعه هنری اپیزود فیلم با داشتن گروه متخصص و با تجربه کاری بالا در زمینه های مختلف تدوین ، آماده انجام تدوین سریال های شما می باشد.
تدوین سریال نیاز به تجربه حرفه ای و اندوخته ی سالها تدوین مستمر دارد زیرا سریالها انواع متخلف و ژانرهای متفاوتی دارند که هم از لحاظ ریتم و شیوه تدوین با دیگر فیلمها متفاوت است. زیرا نتیجه تمامی گروه هایی که در انجام تولید سریال فعالیت داشته اند به گروه تدوین بستگی دارد.
زمان تحویل پرژه و کیفیت محصول برای ما از اهمیت بالایی بسزایی دارد.

تدوین سریال

مجموعه اپیزود فیلم از ابتدای تولید سریال همراه شماست و تا مدامی که تدوین خروجی تحویل داده نشود و رضایت شما را جلب نکند دست از کاز و تلاش نخواهد کشید.
ناظر کیفی در تدوین سریال به طور مادام با مشتری در ارتباط بوده و تمام سعی خود را می کند که تمامی نظرات شما را در کارتان لحاظ کند به طوری که کیفیت کار به طور کامل حفظ شود.

دیدگاه خود را بنویسید