تدوین سریال

تیزر اپیزود فیلم
پخش ویدیو

تدوین سریال

مجموعه هنری اپیزود فیلم با داشتن گروه متخصص و با تجربه کاری بالا

 در زمینه های مختلف تدوین ، آماده انجام تدوین سریال های شما می باشد.

تدوین سریال نیاز به تجربه حرفه ای و اندوخته ی سالها تدوین مستمر دارد 

زیرا سریالها انواع متخلف و ژانرهای متفاوتی دارند 

که هم از لحاظ ریتم و شیوه تدوین با دیگر فیلمها متفاوت است.

 زیرا نتیجه تمامی گروه هایی که در انجام تولید سریال فعالیت داشته اند به گروه تدوین بستگی دارد.

زمان تحویل پرژه و کیفیت محصول برای ما از اهمیت بالایی بسزایی دارد.

تدوین سریال

مجموعه اپیزود فیلم از ابتدای تولید سریال همراه شماست 

و تا مدامی که تدوین خروجی تحویل داده نشود

 و رضایت شما را جلب نکند دست از کاز و تلاش نخواهد کشید.

ناظر کیفی در تدوین سریال به طور مادام با مشتری در ارتباط بوده و تمام سعی خود را می کند

 که تمامی نظرات شما را در کارتان لحاظ کند به طوری که کیفیت کار به طور کامل حفظ شود.

ارتباط از طریق واتس اپ
ارسال