تهیه کننده

تیزر اپیزود فیلم
پخش ویدیو

وظایف تهیه کننده چیست و در اصطلاح تهیه کننده به چه کسی گفته می شود؟

مهمترین تفکری که یک تهیه کننده باید داشته باشد این است که هر کمکی انجام دهد تا فیلم به بهترین کیفیت هنری برسد .

 او کسی است که می تواند حمایت و تشویق لازم را که هر کارگردان برای تحمل فشار در فیلمسازی به آن نیاز دارد بدو نثار کند .

 اما این کمال مطلوب است ، حال آن که مناسبات کارگردان / تهیه کننده انواع گوناگون دارد ، و در بیش تر این مناسبات حرف اول و آخر را کسی می زند 

که پروژه و پول را می آورد .

{ عکاسی صنعتی از جمله تخصص هایی هست که شاید هرکسی بر آن واقف نباشد ، اپیزود فیلم به خود افتخار میکند که میتواند با گرفتن عکس هایی ? جذاب و موثر باعث رونق کار شما شود. }

تهیه کننده

اگر حرف آخر را تهیه کننده بزند با یک رابطه ی رییس و مرئوسی روبرو هستیم . در این نوع ، انتخاب کارگردان محدود است .

 تهیه کننده ای می تواند موفق باشد که با همه ی عوامل از جمله کارگردان و حتی گروه تدارکات رابطه ی دوستانه و محترمانه ای داشته باشد 

لیکن جدی و کاری نیز باشد . باید از هزینه های اضافی جلوگیری نماید ولی جاهایی که هزینه نیاز دارد نیز خساست به خرج ندهد .

تهییه کننده باید مردم داری بداند و در واقع این از نیازهای کلیدی یک تهیه کننده موفق می باشد .

 همچین باید دانش و تجربه در فوت و فن و نظارت قوی بر تولید داشته باشد . تهیه کننده باید در سفارش محصولات مختلف اعم از سفارش تیزر تبلیغاتی تلویزیونی از نگاه و تجربه کافی برخوردار باشد

 او باید مسئول اداره ی مسائل بودجه ، قراردادهای مالی ، از جمله قرارداد با بازیگران که بیشترین هزینه یک فیلم را متحمل میشود، برعهده بگیرد. 

یکی دیگر از مهمترین دانش تهییه کننده، مدیریت عوامل فنی و انجام بیمه برای تجهیزات است .

در فیلم هایی که بودجه ی کمتری نیاز دارد تهیه کننده می تواند عوامل تولیدی را مانند برنامه ریزی و دستیاری اول کارگردان و همچنین عوامل

  پس تولید را مانند تدوین و صداگذاری را تغییر دهد ، که این مهم با مشورت کارگردان و عوامل اصلی انجام میشود . 

یکی از موهبت هایی که یک تهیه کننده باید از آن برخوردار باشد ، قابلیت پیش بینی اشتباهاتی است که در هر مرحله از تولید ممکن است

 اتفاق بیفتد ، زیرا در هر لحظه اتفاق غیر قابل پیش بینیدور از ذهن نیست . ذهنی آرام و توان تامل کردن در هر گامی که برداشته می شود ، 

از موهبت هائی است که هر تهیه کننده ای ناگزیر باید از آن برخوردار باشد .

برخی مشتریان ما

ارتباط از طریق واتس اپ
ارسال