فواید خواندن فیلمنامه

فواید خواندن فیلمنامه

فواید خواندن فیلمنامه ?

خواندن فیلمنامه مرحله ضروری یادگیری این روند است . تمام فیلمنامه ها در ظاهر شبیهند ، اما در سبک و پرداخت شخصیت ها و موضوع ، کاملا متمایزند.
خواندن فیلمنامه فیلم های موفق ، حسی از شکل ، ساختار ، سبک نویسنده ، شخصیت پردازی و گفتگو نویسی در اختیار خواننده قررار می دهد و همچنین موقعیتی فراهم می سازد تا توصیف هر صحنه فیلمنامه با آنچه بر پرده می آید ، قیاس شود . باید در نظر داشت فیلمنامه هایی که می خوانید ، به گواه اسامی قید شده در صفحه عنوان بندی ، احتمالا دومین یا سومین بازنویسی فیلمنامه است . با خواندن فیلمنامه فیلمهای موفق – در مراحل مختلف تکامل – شما احتمالا نسبت به صحنه هایی که در مرحله بازنویسی یا تدوین حذف شده ، دید بهتری به دست خواهید آورد . در بسیاری موارد ، حذف این صحنه ها بی توجه به شخصی که تصمیم نهایی را اتخاذ کرده ، بهترین حکم ممکن به حساب می آید . برخی از صحنه ها به این دلیل حذف شده که نقشی در پیشرفت داستان نداشته یا به احتمال زیاد حذف صحنه ای از فیلمنامه کل داستان فیلمنامه را به سطحی بالاتر ارتقا می داده است .‏

فواید خواندن فیلمنامه

فواید خواندن فیلمنامه

در دومین نسخه فیلمنامه اسلحه مرگبار کلمات طنز آمیز بسیار هوشمندانه ای وجود داشت که در دکوپاژ حذف شده بود . طنز فیلمنامه برای خواندن بسیار خوب است ، اما به احتمال زیاد همه چیز را خیلی رو می کند . فرض من این است که تهیه کننده یا کارگردان قصد داشته اند داستان فیلمنامه را فشرده کنند ، بنابراین بسیاری از این مزه پرانی های آنی را حذف کرده اند . با خواندن و تحلیل فیلمنامه های دیگر ، مقایسه و شکل نگارش و تکنیک های بغرنج آنها ساده تر خواهد شد .‏

بسیاری از افراد ، پس از دیدن یک فیلم مزخرف خیال می کنند می توانند چیز بهتری بنویسند. همین منطق در مورد فیلم های بزرگی که اغلب برداشت غیر واقعی ساده بودن و بنابراین ، سادگی نوشتن را القا می کنند ، صادق است . اما واقعیت غیر از این است .‏
بازیگر گلف نیز به همین قیاس تن در می دهد . اگر شما در این بازی تجربه نداشته باشید ، پس از مشاهده سادگی تاب خوردن راکت توسط یک بازیگر حرفه ای دچار اطمینان کاذبی می شوید که چقدر ساده است .

فواید خواندن فیلمنامه

فواید خواندن فیلمنامه

اما تا وقتی که عملا گلف بازی نکنید ، مهارت و تکنیک و زمان بندی دقیق را در نخواهید یافت . چرخش دقیق راکت گلف و ضربه اش به توپ برای کسی که دستورالعمل آن را نمی داند و تمرین نداشته و کار شاق نکرده است ، کاملا بیگانه است .
فیلمنامه نوسی نیز مانند بازی گلف ساده می نماید ، اما در واقع چنین نیست . شکل پیچیده نویسندگی با جزئیات بغرنجی همراه است . اگر یکی از آن جزئیات به درستی پرداخت نشود ، هماهنگی کل فیلمنامه به خطر خواهد افتاد و مشخصا کیفیت کار را دگرگون می سازد . در این صورت جای آن که کار را با فیلمنامه ای شایسته تمام کنید ، با محصولی احتمالا مایوس کننده به اتمام می رسانید.‏
باید مشکلات این کار را بفهمید ، و در عین حال مطمئن باشد که اکنون ابزار و موقعیتی در اختیار دارید که برای موفقیت در نگارش موثر است.

 

فواید خواندن فیلمنامه

فواید خواندن فیلمنامه

فیلمنامه های زیر برخی از فیلمنامه های با ارزش و خواندنی به حساب می آیند . تعمدا بعضی از آنها معاصر و بعضی دیگر کلاسیک اند .‏

عدم سوء قصد ‏Absence Malice
و عدالت برای همه ‏And Justice For All
مامور بی باک ‏Blade Runner
گرمای تن ‏BodyHeat
بوچ کاسیدی و ساندنس کید
‏Butch Cassidy and the Sundance Kid
محله چینی ‏Chinatown
در گرمای شب ‏In the Heat Of the Night
حاشیه چاکدار ‏The Jagged Edge
اسلحه مرگبار ‏Lethal Weapon
ماه زده ‏Moonstruck
بن بست ‏No WayOut
پرواز بر فراز آشیانه فاخته
‏One Flew Over The Cuckoos Nest
مردم عادی ‏Ordinary People
کاغذ بازی ‏Paper Chase
پیشم بمان ‏Stand by Me
Stake – out
شرایط عزیز شدن ‏Termsof Endearment
مرحمت های لطیف ‏Tender Mercies
دزد ‏Thief
کشتن مرغ مقلد ‏To Kill A Mockingbird
اسلحه برتر ‏Top Gun
شاهد ‏Witness
به احتمال بسیار زیاد می توانید چند فیلمنامه معاصر را بیابید که نحوه پرداخت موضوعی را که می خواهید بنویسید ، به شما نشان دهند . خواندن این فیلمنامه ها در تشخیص این که توصیف صحنه چگونه به کار رفته و از جزئیات چقدر استفاده شده ، مفید خواهد بود . همچنین خواهید آموخت که زوایای دوربین چه وقت و چگونه به کار رفته تا یک صحنه خاص موثرتر گردد.

نقد فیلم به عنوان ابزار یادگیری بدون توجه به این که چه نظری درباره منتقدین دارید ، نقد آنها می تواند آگاهی قابل توجهی در اختیار شما قرار دهد . ممکن است با ارزیابی منتقدین از فیلمی خاص موافق نباشید ، اما آنها نقایص داستان فیلم را اغلب به دقت آشکار می کنند و شخصیت پردازی را بر ملا می سازند .‏ خواندن نقد فیلم بسیار به ما کمک می کند ، زیرا می توانیم از شکست یا پیروزی دیگران درس بگیریم . نقد فیلم را ابزار یادگیری قرار دهید . نقد فیلم ها را ببینید و فیلمنامه ها را بخوانید.

 

فواید خواندن فیلمنامه

فواید خواندن فیلمنامه

چگونه فیلمنامه بخوانیم؟

خواندن فیلمنامه برای اولین بار ، کارسختی است . اما وقتی شکل مبنایی کار را درک کردید و با سبک موجز نگارش آشنا شدید ، داستان تا آخر شما را در پی خود می کشد . عنوان صحنه ، نشان دهنده داخلی یا خارجی یا مکان و همچنین زمان : روز یا شب صحنه است . درست در زیر عنوان صحنه را در قالب یک یا چند پاراگراف شرح می دهد . نا شخصیت ی که حرف می زند ، با حروف سیاه در وسط صفحه می آید . در سطر بعد ، داخل پرانتز راهنمای بازیگر نوشته می شود . گفتگو مجموعه ای را در وسط صحنه و بعد از نام شخصیت – در زیر پرانتز راهنمای بازیگر – شکل می دهد .
در زیر مثال کوتاهی از شکل فیلمنامه می آید :
خارجی – خانه – شب
جک براون سگش را در پیاده رو به دنبال خود می کشد . جلوی خانه ای توقف میکند و با ضطراب اطراف را می پاید . از میان بوته ها ، جوهنکس چراغ قوه به دست ظاهر می شود .

فواید خواندن فیلمنامه

فواید خواندن فیلمنامه

نور چراغ قوه را روی براون می اندازد . سگ پارس می کند براون وحشت زده واکنش نشان می دهد. براون
(رو بر می گرداند) هی ، چیه چه خبره ؟ هنکس (که نور چراغ قوه را روی صورت براون گرفته)
خسته شدم از این که سگت رو می اری خونه من و می ذاری کارش رو اینجا بکنه. براون
(با لکنت) خ خ خ خب، تو می خواهی من چکار کنم ؟ هنکس (در حالی که اشاره می کند) ببرش جلو خونه جورج دافی. من ازش دل خوشی ندارم! جک براون سگش را به سرعت به سوی خانه دیگر می برد. جوهنکس چراغ قوه را خاموش می کند و آرام دور می شود و در تاریکی ناپدید می گردد. همین؛ پایان صحنه و پایان مثال. تذکراتی درباره خواندن فیلمنامه برای این که با داستان ، ساختار وشکل ظاهری فیلمنامه آشنا شوید ، باید فیلمنامه بخوانید . شماریاز اصطلاحات مورد استفاده در فیلمنامه نویسی در این کتاب آمده تا اگر تردیدی داشتید ، به بخش اصطلاحات فیلمنامه رجوع کنید . ناسزا و هتک حرمت ، بخش غیر قابل تفکیکی از زبان و فرهنگ ماست . وقتی در بازسازی موقعیت های زندگی واقعی ، در داستانتان از ناسزا استفاده می کنید ، بعدی واقعگرایانه به کار می دهید.‏ من در حین نوشتن فیلمنامه ، در واقع ، شخصیت هایم را می بینیم ، صدایشان را در حین گفتگو می شنوم ، و ماجرا را بر پرده ذهنی ام تماشا می کنم : این برای من ، درست شبیه رفتن به سینما و دیدن فیلم است .‏ پس از خلق شخصیت اصلی ، در حین نوشتن ، تصویر تجسمی یکی از بازیگران مشهور را در ذهن مجسم می کنم . این کار کمک می کند تا بر گسترش شخصیت و داستان متمرکز بمانم . هاریسون فورد در فیلم مامور بی باک و شاهد ، قوی ترین تاثیر را به عنوان مت دکر – شخصیت اصلی ماخ خونرگ – بر من داشت . همچنین ، هاریسون فورد چه از نظر جسمانی و چه از لحاظ نیاز با این شخصیت اصلی جور است . نکته مهم این داستان همین است.

1 در مورد “فواید خواندن فیلمنامه”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط از طریق واتس اپ
ارسال