نما ، شات ، پلان چیست
11 مارس

نما ، شات ، پلان چیست

نما ، شات ، پلان چیست؟

(بخش اول)

نما ، شات ، پلان ( Shot )

نما ، کوچک ترین جزء فیلم است و برابر است با ، هر بخش از فیلم که در آن ، دوربین بدون خاموش شدن ، یک برداشت مستمر داشته است. نما را نمی توان دقیقا برابر با برداشت دانست ، زیرا هر برداشت ممکن است دستخوش تدوین شود و دقیقا آن چیزی نباشد که بر پرده ظاهر می شود.

نماها را معمولا بر اساس موارد زیر دسته بندی می کنند :
فاصله میان دوربین و سوژه ( به ویژه شخصیت )

نمای خیلی دور ( Extreme Long Shot )

نمایی که از فاصله خیلی دور از سوژه فیلم برداری می شود و تصویری کلی از مکان رویداد ماجرا به دست دهد. چنین نمایی معمولا به عنوان نمای معرف به کار می رود.

نمای دور ، نمای عمومی ( Long Shot )

نمایی که از فاصله ای دور ، سوژه را نشان می دهد. در این حالت علاوه بر سوژه ، شخصیت ها و بخشی از محیطی که سوژه در آن قرار دارد ، نیز در این نما دیده می شود. این نما نگاهی کلی به موضوع دارد و موقعیت سوژه را در آن محیط و فضا نشان می دهد. در واقع نمای دور بیش از نمای نزدیک و متوسط ، درباره رابطه سوژه با محیط به ما اطلاعات می دهد. از این نما بسیار در شروع سکانس ها به ویژه سکانس آغازین استفاده می شود ، به عنوان آخرین نمای فیلم هم بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

نما ، شات ، پلان چیست

نما ، شات ، پلان چیست

نمای دور متوسط ، نمای نیمه دور ( Medium Long Shot )
نمایی در حد فاصل میان نمای دور و نمای متوسط. این نما ، گستردگی نمای دور را ندارد اما ، موضوع را کامل نشان می دهد.

نمای متوسط ( Medium Shot )
نمایی بین نمای دور و نمای نزدیک که شخص یا چند شخص را از مچ یا زانو به بالا و یا قامت آنها را به طور کامل در حالت نشسته نشان می دهد. این نما بیشتر برای نمایش روابط میان دو یا چند شخصیت و در عین حال ، ارائه اطلاعات کافی برای درگیر کردن تماشاگر مورد استفاده قرار می گیرد.

نمای نزدیک متوسط ، نمای نیمه نزدیک ( Medium Close-Up )
نمایی در حد فاصل میان نمای متوسط و نمای نزدیک که از سینه تا بالای شخصیت را نشان می دهد.

نمای درشت ، نمای نزدیک ( Close – Up )
نمایی که در آن چنین به نظر می رسد که دوربین به فاصله بسیار نزدیکی از سوژه رسیده است. در این نما ، صورت شخصیت ، یا نمای درشتی از چیزی ، پرده را پر می کند. نمای کلوزآپ برای رساندن احساسات ، واکنش ها و حالات روحی شخصیت به تماشاگر بسیار موثر است و بین تماشاگر و شخصیت درگیری احساسی زیادی خلق می کند و بیننده را وا می دارد تا فقط روی شخصیت و نه چیز دیگری تمرکز کند.
نماهای نزدیک از اشیا یا بخش هایی از اشیا ، برای جلب توجه تماشاگر به اطلاعات و جزئیات مهم ، خلق هیجان در اثر کاربرد آن شیء خاص ، و ارائه ارزش نمادین به آن ، انجام می شود.

 

 

نما ، شات ، پلان چیست

نما ، شات ، پلان چیست

نمای خیلی نزدیک ، نمای خیلی درشت ( Extreme Close-Up )
نمایی که از فاصله خیلی نزدیک به سوژه ، فیلم برداری می شود ، که در این صورت فقط جزئی از آن دیده می شود یا بخشی از آن بسیار بزرگ به نظر می آید. چنین نمایی اگر از بازیگری فیلم برداری شود ، فقط بخشی از چهره برای نمونه چشم یا دهان او را نشان می دهد.

قاب کامل ، فول شات ( Full Shot )
نمای دوری که تمام هیکل شخصیت را نمایش می دهد. در این حالت فرق سر او حدودا مماس با خط بالایی قاب و کف پای او مماس با خط پایینی قاب است.

نمای از زانو ( Knee Shot )
نمای متوسط از یک یا دو شخصیت که معمولا از زانو به بالا را شامل می شود.

نمای بسته ( Tight Shot )
نمایی که در آن شخصیت ها در فضای قاب محصور شده و فضای بیرونی کمی در آن به چشم می خورد. چنین نماهایی فاصله میان تماشاگر و شخصیت ها را کم می کند و حس همذات پنداری بیشتری ایجاد می کند.

نمای حاوی جزئیات ( Detail Shot )
نمایی که جسمی کوچک یا جزئی از آن را یا بدن شخصی را نشان می دهد. این نما درشت تر و حاوی جزئیات بیشتری از نمای درشت (کلوزآپ ) است.

ادامه در بخش دوم…

دیدگاه (6)
زاویه دوربین با سوژه | فیلمبرداری |عکاسی | اپیزود فیلم
2018-03-12

[…] بیشتر:  نما ،شات ،پلان چیست؟  تیزر تبلیغاتی   تدوین […]

پاسخ
عکاسی تئاتر | عکاسی | اپیزود فیلم
2018-03-24

[…] بیشتر: عکاسی تبلیغاتی    نما ،شات ،پلان    تولید تیزر […]

پاسخ
آموزش فیلمبرداری از سوژه های متحرک | مقاله آموزشی فیلمبرداری | فیلمبرداری در اپیزود فیلم
2018-05-05

[…] بیشتر: نما ،شات ،پلان   وظیفه دستیاری   تیزر موشن […]

پاسخ
آموزش فیلمبرداری بخش چهارم / اموزش فیلمبرداری / فیلمبرداری | اپیزود فیلم
2018-07-03

[…] می توانید پس از پاسخ هر سوال ، زوم دوربین را عوض کنید و شات های بسته یا بازتری را فیلمبرداری کنید. در این کار افراط نکنید . […]

پاسخ
آموزش فیلمبرداری ورزشی / فیلمبرداری ورزشی / آموزش فیلمبرداری / فیلمبرداری | اپیزود فیلم
2018-08-14

[…] ترین تجهیزات فیلمبرداری نیاز دارد . تا به شما اجازه شات در هر نقطه از ورزشگاه را بدهد . گاهی اوقات برای داشتن فیلم با […]

پاسخ
فیلم علمی – تخیلی / معرفی و تحلیل فیلم علمی – تخیلی / فیلمسازی | اپیزود فیلم
2018-09-15

[…] آن هایی که ابعاد حماسی دارند این مضمون سمبولیک از طریق نماهای لانگ شات یا از زوایای بسیار بالا ، که نقطه دید هیچ کس نمی تواند […]

پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید