پخش رایگان تیزرهای تبلیغاتی

پخش رایگان تیزرهای تبلیغاتی

پخش رایگان تیزرهای تبلیغاتی تمدید سال ۹۷

پخش رایگان تیزرهای تبلیغاتی از شبکه های مختلف صدا و سیما

طرح حمایت از کار و خدمات ایرانی
مدارک لازم جهت ارسال:

۱- روزنامه رسمی

۲- اساس نامه شرکت

۳- ثبت نام تجاری (برگه ی ثبت برند)

۴- پروانه بهره برداری

۵- تعداد کارکنان تایید شده توسط تامین اجتماعی (لیست بیمه ی سه ماه آخر)

جدول پخش و تعرفه بصورت زیر می باشد:

پخش از همه استان ها قابل پذیرش می باشد.

 

برخی از نمونه کارها

 

دیدگاه خود را بنویسید