نقش تیزر تلویزیونی در جذب مخاطب

 

ساخت تیزر تبلیغاتی یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در هر کسب کاری است.

 بسیاری از سازمان ها برای رسیدن به اهداف خود از تبلیغات استفاده می کنند.

 موفقیت یا ناکامی بسیاری از سازمان ها در کیفیت فعالیت های تبلیغاتی آن ها نهفته است.

بنابراین، لازم است تبلیغات به شکلی کارا و موثر صورت پذیرد.

 فعالیت های تبلیغاتی باید با کارشناسی بیشتری طراحی شوند 

کسب و کارها باید روی نتیجه بخش بودن پذیرش تبلیغات از سوی مشتریان با توجه به گرایش ها نیاز های آنان ،

 تمرکز کند با ارائه خدمات ارزش افز ده، فرایند پذیرش تبلیغات را کامل کنند .

 تبلیغات نه تنها ضرورتی برای سازمان های تجاری بزرگ است، بلکه برای کتابخانه ها نیز ابزاری مفید حتی ضروری است. 

تبلیغات شامل پیام یا پیام هایی است که اهداف متفاوتی را دنبال می کند.

 این اهداف دارای دو ویژگی کلیدی ۱) اطلاع رسانی آگاهی ۲) اقناع هستند.

تبلیغات کارکردی موثر و پر نفوذ دارد و می تواند چارچوب فکری ، الگوی رفتاری ، 

نظام ارزشی شیوه تعامل مردم با محیط دیگران را تحت تأثیر قرار دهد.

 ازجمله این تاثیرات می توان به مواردی مانند ایجاد آگاهی ، ایجاد نگرش مثبت ، ایجاد تقاضا اشاره کرد.

یکی از ابزارهای مهم تبلیغات ، رسانه ها هستند. رسانه در فرهنگ لغت به معنای هر وسیله ای که پیغامی را از جایی به جایی برساند عنوان شده است.

 رسانه در اصطلاح روزنامه نگاری به دو دسته جمعی و گروهی تقسیم می شود. 

رسانه های جمعی به ابزارهایی اطلاق می شوند که اولاً بین فرستنده و گیرنده ارتباط یک سویه برقرار می کنند درثانی پیام ها به صورت عام و کلی ارسال می شود.

نقش تیزر تلویزیونی در جذب مخاطب

نقش تیزر تلویزیونی در جذب مخاطب

جامعه شناسان شیوه های تأثیر رسانه های گروهی بر افراد را دو زمینه معرفی کرده اند: رویکرد شخصی و رویکرد فرهنگی.

در رویکرد شخصی ، بر اینکه رسانه های گروهی تأثیری بسیار مستقیم بر افراد دارند ، تأکید می شود.

 رویکرد فرهنگی به دنبال رویکرد شخصی مطرح می شود. اما در جست و جو و تبین فرهنگی که در چارچوب آن رسانه های گروهی به وجود می آیند

 بر افراد تاثیر می گذارد ، از رویکرد فردی فراتر می رود. در رویکرد فرهنگی ، 

رسانه های گروهی به مثابه ی عواملی که تأثیر سریعی بر افراد دارند تلقی نمی شوند بلکه به عکس آن ها تآثیری بسیار کند دارند 

وفضای حاکم بر افکار عمومی انتظار مربوط به جامعه را افزایش می دهند.

تلویزیون ، به منزله قدرتمند ترین و فراگیرترین رسانه ارتباط جمعی ، بالاترین حجم مخاطب را دارد می تواند

 در جیب حجم عظیمی از مخاطبان به کتاب خوانی موثر باشد. میزان اشتیاق بسیاری از افراد به تماشای تلویزیون بالاتر از رسانه های دیگر است .

 استفاده از تیزرهای تبلیغاتی نه تنها بر مخاطب تأثیر می گذارد بلکه باعث جذب آنان به کتاب مراجعه به کتابخانه می شود.

نقش تیزر تلویزیونی در جذب مخاطب

 

ضمن بررسی نشانه شناسی برنامه های تبلیغی تلویزیونی تیزر دختر شینا خندوانه به این موارد می رسیم:

 
 1. استفاده از برنامه های پرمخاطب ، همچون خندوانه می تواند تأثیر زیادی در بسیاری از ابعاد داشته باشد
   همان گونه که در متن پژوهش هم بدان اشاره شد ، بر افکار عمومی تآثیر بگذارد و تصمیمات سیاست های جدیدی
   را برای افراد تعیین کند یا حتی باعث تغییر نگرش فرد شود. معرفی دو کتاب از سوی مجری برنامه خندوانه توانست
   این تأثیر را بگذارد بسیاری از افراد را به کتاب خوانی و تهیه کتاب از مراکز مختلف از جمله کتابخانه عمومی سوق دهد.
   اشاره مجری به کتابخانه های عمومی نزدیک منازل افراد نیز در مراجعه افراد به کتابخانه عمومی بی تأثیر نبوده است.

 2. در نظر گرفتن جوایز ارزشمند در برنامه خندوانه برای مسابقه کتاب خوانی نیز نشانه ای برای جذب مخاطبان بیشتر است .
   استفاده از سیاست های تشویقی از جمله حضور در یک برنامه تلویزیونی هم عامل موثری در جذب افراد به کتاب های مورد نظر بوده است.

 3. استفاده از یک برنامه پرمخاطب می تواند تأثیر زیادی در جذب افراد به محصولات فرهنگی حتی ایجاد رویکردی فرهنگی همچون کتاب خوانی داشته باشد.

 4. کتاب داران شاغل در کتابخانه های عمومی مراجعه کاربران به کتاب های بررسی شده در پروژه را بالا ۵۰ درصد اعلام کردند
   و این نشان دهنده تأثیر تبلیغات بر میزان توجه کاربران به محصولات معرفی شده است . همان گونه که نیرمند ،
  تاجیاک اساماعیلی شاهلویی در پروژه خود نشان دادند ، آشنا بودن با نام محصول به طور نسبی بر خرید آن محصولاث موثر است 
  پخش تبلیغات بازرگانی از تلویزیون بر جست وجوی محصولات مورد نظر در هنگام انتخاب به طور نسبی تأثیرگذار است.

 5. استفاده از بازیگران مطرح در معرفی کتاب می تواند تأثیر زیادی بر جذب مخاطب داشته باشد.
   در تیزر تلویزیونی دختر شاینا استفاده از بازیگرانی مطرح برای بازنمایی نمایش بخش هایی از متن کتاب ،
   استفاده از خود کتاب ، نمای جلد ، عنوان آن خوانش بخش هایی از آن تأثیر زیادی بر مخاطب گذاشته اشتیاق خواندن کتاب را افزایش می دهد.

 6. تنوع و جذابیتی که در صحنه های بازنمایی شده از متن کتاب در تیزر دختر شینا به کار رفته ، استفاده از همه نشانه های مطرح در کتاب در تیزر ونمایش فضای احساسی کتاب در جذب مخاطب نقش مهمی داشته است.

نقش تیزر تلویزیونی در جذب مخاطب

نقش تیزر تلویزیونی در جذب مخاطب

در پایان ، باید این نکته را نیز در نظر داشت که تلویزیون ، مانند هر ابزار رسانه ای دیگر، ضرر های خاص خود را دارد
بنابراین ، برای تبلیغ منابع فرهنگی همچون کتاب همچنین مراکز فرهنگی مانند کتابخانه عمومی ،
نمی توان همچون ظرفی بدون توجه به مظروف به آن نگاه کرد. بنابراین ، پیشنهاد می شود که صاحب نظران آشنا با کتاب فرهنگ و رسانه ،
موضوع را جدی بگیرند درباره نحوه ورود این رسانه به عرصه تبلیغ کتاب ، کتاب خوانی راهکارهایی ارائه کنند.

ارتباط از طریق واتس اپ
ارسال